Технологии

Утилизирайте най-добрите съвременни технологии

Стъпка по стъпка ще дигитализираме Вашите процеси и ще модернизираме Вашите апликации и системи. Ние се фокусираме върху концептуалното усъвършенстване на технологиите Ви, за да носят те ползи на Вашия бизнес.

Интегриране на данни

Унифицирани данни на върха на пръстите Ви

Тъй като интегрирането на данните е в основата на информационния мениджмънт, то представлява основен компонент от услугите, които Адастра успешно предлага повече от десетилетие. Адастра инвестира в подготовката на екипи от експерти, които са обучени да работят с последните технологии в областта на интегрирането на данни.

Складиране на данни

Подходящата инфраструктура за данни, в помощ на организацията Ви

Индустриалните лидери разбират стойността на акуратната и навременна информация и инвестират в решения за складиране на данните (Data Warehousing). Проектиране на склад за данни, който да посрещне постоянно еволюиращите нужди на компанията Ви, е критично за бизнеса.

Operational Data Store

Системата за складиране на данни, която наистина улеснява работата Ви. „Уау факторът“ е налице.

Вашите оперативни бизнес процеси са ненужно сложни и затруднени от фрагментирана база данни? Не търсете повече, ние имаме решение за Вас – елегантния и функционален ODS (Operatiоnal Data Store), който ще урегулира и ускори процесите без усилия.

Решения за аналитичност и бизнес анализи

Вземайте най-точните решения

Вземайте оптимални бизнес решения за настоящето и бъдещето с практична аналитичност, създадена с помощта на водещи в индустрията решения за бизнес и прогнозни анализи.

Big Data решения

Задълбочена аналитичност за конкурентно предимство

Big Data предоставя огромен потенциал за организациите, готови да направят следващата стъпка. Нови инструменти и процеси, необходими за реализиране на този потенциал, са вече налични. Някога непреодолимите препятствия – комплексност, множество източници, размер и структура на данните са превърнати във възможности. 

Качество на данните

По-добри данни за по-добри решения

Предлаганите от Адастра решения и услуги в областта на качеството на данните, предоставят на организациите надеждни данни и средства за поддържането им. Вашите данни ще бъдат по-чисти, по-прецизни, по-достоверни и по-достъпни.  Подобрете качеството на данните във Вашата организация с решенията на Адастра.

Управление на ключови данни

Достъпни, навременни и точни ключови данни

Навременната наличност на пълна и акуратна информация е в основата на поддържането на конкурентоспособността на съвременните организации. Адастра помага на компании, опериращи на силно конкурентни пазари да постигнат своите цели и адресират бизнес-предизвикателства си, прилагайки нашите решения и услуги за управление на Ключови Данни.